【NHDTA-340】推着自行车上坡时的兴奋-藤原瞳,向井恋,大槻响车牌

【NHDTA-340】推着自行车上坡时的兴奋-藤原瞳,向井恋,大槻响车牌

水寒射肺,或喘或咳。散风祛热,消痰下气。

 乌药陈皮,专入气分而理气。昼静夜热者,是阳气陷入阴中也,名曰热入血室。

 是故外因诸实症易晓,而内因不足之咎人每多忽略焉。又曰∶少阳司天之政三之气炎暑至,民病喉痹,此乃属火者也,宜仲景桔梗汤;或面赤斑者属阳毒,宜阳毒诸方汗之。

因附姜专主回阳,而其所中寒邪,先故加归桂,驱营分之寒,才得药病相当也。硫黄水银各一两,陈皮青皮各五钱。

至于少阴脉萦舌本,肾虚风入,舌不能退风散热,治中风口。 芍药酸收,能敛阴和营,而止腹痛。

越二年,兄返里行道,遂以此症擅名,救活重险之候,计十余云。而饮食传化,无抑遏之患矣。

Leave a Reply