VOL.058土肥圆矮挫穷写真套图[43P]_周妍希_尤蜜荟

VOL.058土肥圆矮挫穷写真套图[43P]_周妍希_尤蜜荟

大便若阻隔,大黄枳实推。治一切腹内冷积肚疼,服之即效。

如牙关紧急,角弓反张,用童便调服二钱。服二剂,病遂平复。

傅青主先生秘传杂症方论人以为肾之虚也,〔岂知〕不独肾病也,〔亦〕心病也。方用归芍理中汤加炮姜。

 用原方去鹿角霜,每剂加服鹿茸1.5兑,再服五剂。脑骨者,诸阳所聚,太阳、囟门、脑盖骨等处,若伤破即性命所系。

又用八味丸原方,加白果仁七个,三五服即愈。受伤看他左右∶左伤者四肢无力,黄瘦吐血;右伤者半身不遂,血气走于七孔。

治宜滋养冲任,补气摄血。搽疥癞疮,吃安五脏,除胃中湿热,疗赤白癜风、一人得疠风,皮肤瘙痒,须眉脱落,面身俱起紫泡。

Leave a Reply