GTAL-009 - 篠田步美2015年番号 中出し大好き!巨乳

GTAL-009 - 篠田步美2015年番号 中出し大好き!巨乳

 答曰∶黄者土之色,五行之理,成功者退,火之色红而生土之黄色。离中有阴,坎中有阳,皆属一定之理。

肾之乘心者,非肾气之旺,乃肾气之衰,肾水旺则肾益心,肾水衰则肾克心也。 不知之药,必多耗气,薏仁妙在利水而又不耗真气,故可重用之耳。

既烧之砂脚不足用,以其内之阴汞已走,阳中无阴也。故凡遇水湿之症,用薏仁一、二两为君,而佐之健脾去湿之味,未有不速于奏效者也。

内容:\r羚羊角\ph404.bmp\r,出石城山谷及华阴山,今秦、陇、龙、蜀、金、商州山中皆形似羊也,青而大。 如提气也,必加升麻、柴胡;如和中也,必加陈皮、甘草;如健脾也,必加茯苓、白术;如定怔忡也,必加远志、枣仁;如止咳嗽也,必加荷、苏叶;如消痰也,必加半夏、白芥子;如降胃火也,必加石膏、知母;如清阴寒也,必加附子、干姜。

水蛭锐而善入,呢能吮血,故主攻血积。梨味甘而含水津,故润脾肺。

有偶则君臣自分,而佐使自异矣。夫白术生津,但能生水火既济之津,不能生水火未济之津也。

Leave a Reply